Vyhledávání


Nosková, Jana: „Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna / „Warum erzähle ich das?“ Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns.

10.7.1992

Nosková, Jana (2016): „Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna / „Warum erzähle ich das?“ Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns.
(Zpracovala a k vydání připravila Jana Nosková). Brno: Etnologický ústav AV ČR,
v. v. i. Praha – pracoviště Brno a Statutární město Brno – Archiv města Brna 2016,
640 s. ISBN 978-80-88081-08-1, 978-80-86736-52-5.


Kniha umožňuje přístup k unikátní sbírce autobiografických pramenů Etnologického ústavu AV ČR v Brně. Jedenáct editovaných a komentovaných pramenů vytvořených německými obyvateli Brna narozenými v letech 1905 až 1935, kteří byli donuceni město opustit po 2. světové válce, je výjimečným zdrojem informací pro výzkumy každodenního života, zkušeností, mentalit a interpretací osob, které zažily určitý časový úsek či historickou událost. Kniha je doplněna kapitolami, které pomáhají autobiografické písemné prameny zasadit do historického a vědeckého kontextu (úvodní studie, slovníček pojmů, seznam historických a současných názvů ulic). V Úvodní studie se Jana Nosková věnuje specifickým znakům autobiografických písemných pramenů a jejich využití v etnologii a historii v několika posledních desetiletích, zdůrazňuje jejich důležitost pro dokumentaci každodenního života brněnských obyvatel v první polovině 20. století a soustředí se na problematiku paměti a interpretací historických událostí, které hrají důležitou roli v písemných autobiografických materiálech publikovaných v dané knize.

 

23.1.2017

Publikaci si můžete objednat na adrese: skrabalova@iach.cz.

Z publikací Etnologického ústavu