Vyhledávání


Altman Karel (ed.): Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě /do roku 1918/. Výběrová bibliografie

10.7.1992

Brno, EÚ AV ČR Praha - pracoviště Brno 2005. 157 s. ISBN 80-85010-79-8. Publikace byla vydána za podpory Grantové agentury AV ČR, reg.č.A8058101 a výzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR AVOZ 90580513
Soupis literatury k dějinám národopisu na Moravě (do roku 1918). Obsahuje výběr základní literatury pojednávající o historii Moravy ve sledovaném období, dále přehled základních prací k dějinám národopisu na Moravě a dosavadních bibliografických soupisů, soupisy vybraných prací k událostem a činnostem, z nichž sestávala národopisná práce i oddíly prací dokumentujících sbírání národopisného materiálu i publikovanou korespondenci oboru.
CENA: 100, - Kč

11.2.2015

Publikaci si můžete objednat na adrese: skrabalova@iach.cz.

Z publikací Etnologického ústavu