Vyhledávání


Brouček Stanislav: The Visible and Invisible Vietnamese in the Czech Republic.

10.7.1992

Stanislav Brouček: The Visible and Invisible Vietnamese in the Czech Republic. The problems of Adaptation of the Modern- Day Ethnic Group in the Environment of the Czech Majority.
Institute of Ethnology CAS Prague 2016, 195s., rejstříky. ISBN 978-80-88081-07-4
CENA s DPH: 220 Kč

 

Stanislav Brouček:
Viditelní a neviditelní Vietnamci v České republice
(Problémy adaptace novodobé etnické skupiny v lokálním prostředí české majoritní společnosti)

Kniha se zabývá transformací materiální a technologické pomoci Československa válkou postiženému Vietnamu (1958 – 1989) a charakterizuje vyrovnání vietnamské etnické skupiny v lokálním prostředí ČR po 1990 a definuje atributy specifického způsobu života této etnické skupiny. Kniha pojednává o ekonomické prosperitě oblastí podél hranic s Německem a sleduje proces uznání Vietnamců v ČR za národnostní menšinu a její transformaci v hlavní část středoevropské vietnamské diaspory.

9.2.2017

Publikaci si můžete objednat na adrese: gergelova@eu.cas.cz.

Z publikací Etnologického ústavu