Vyhledávání


Bechyňová, V. - Černý, M. - Kaleta, P. (eds.): Karel Jaromír Erben: Slovanské bájesloví

10.7.1992

Vydal Etnologický ústav AV ČR ,v.v.i. ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR,v.v.i. , Praha 2009
První souhrnné vydání Erbenových mytologických prací doplněné studiemi Věnceslavy Bechyňové, Marcela Černého a Petra Kalety. Kniha obsahuje pět Erbenových studií o slovanském bájesloví, bájeslovná hesla z Riegrova Slovníku naučného (autor K. J. Erben), abecední slovník slovanského bájesloví (z rukopisné pozůstalosti K. J. Erbena), seznam literatury, rejstříky, anglické a ruské resumé.
CENA 490 Kč
ISBN 978-80-87112-25-0 Etnologický ústav AV ČR,v.v.i.
ISBN 978-80-86420-37-0 Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.o

 
 

 

2.2.2015

Publikaci si můžete objednat na adrese: gergelova@eu.cas.cz.

Z publikací Etnologického ústavu