Vyhledávání


Bahenský František: Rusko a petrohradská akademie věd v letech 1724-1743

10.7.1992

Vydal Etnologický ústav AV ČR,v.v.i . Praha 2014. 195 s., jmenný rejstřík.
ISBN 978-80-87112-81-6
CENA: 150 Kč
Petrohradská akademie věd , instituce založená v roce 1724, začala poprvé vědecky a  systematicky zkoumat rozsáhlé oblasti Sibiře. Akademie organizovala expedice, které svými výsledky přispívaly k těsnější ekonomické a politické inkorporaci teritorií do ruského správního systému. Autor se ve své práci snaží ukázat , jakým způsobem se apolitická instituce zapojovala do veřejného života země, hledá odpovědi na otázky spojené s postavením instituce v rámci carské administrativy, její agendou, strukturou a personálními otázkami. Při zpracování publikace vycházel autor primárně z archivních pramenů ruské provenience, které se týkají činnosti akademie ve sledovaném období.

4.1.2016

Publikaci si můžete objednat na adrese: gergelova@eu.cas.cz.

Z publikací Etnologického ústavu