Vyhledávání


Bahenský František: Národnostní politika v SSSR v letech 1922–1953. I. část

10.7.1992

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2010. 120 s., jmenný rejstřík, anglické resumé

Práce vychází jak z analýzy nevydaných pramenů institucionální povahy (ruské státní archivy), tak ze široké škály již publikovaných archiválií. Kniha se snaží v historické perspektivě ukázat na vybraných příkladech realizaci národně-teritoriální autonomie ve 20. a 30. letech 20. století. Na jedné straně její mnohovrstevnatost, nejednoznačnost, rozporuplnost, na druhé obecně sledovatelné tendence. Publikace představuje první část dvoudílné práce, která zahrnuje období 1922–1941. V druhé části bude analyzována národnostní politika SSSR v letech 1941–1953.
ISBN 978-80-87112-40-3
CENA s DPH: 150 Kč

11.2.2015

Publikaci si můžete objednat na adrese: gergelova@eu.cas.cz.

Z publikací Etnologického ústavu