Vyhledávání


Bahenská M., Woitsch J.: Josef Vařeka české etnologii. Výbor studií vydaných k 80. narozeninám

10.7.1992

 

Vyd. EÚ AV ČR, v.v.i. Praha 2007. 623s., německé resumé, obr. příloha.
Sborník studií významného českého etnografa PhDr. Josefa Vařeky, DrSc. vydaný k jeho 80. narozeninám. Publikace obsahuje celkem 26 studií, které vyšly v letech 1967-2000 v odborných časopisech a sbornících vydaných v Čechách a na Slovensku. Součástí sborníku je stručný životopis J. Vařeky (aut. L. Petráňová) a bibliografie jeho prací za léta 1998-2007 (aut. J. Hrdá). Statě jsou členěny do pěti tématických oddílů , I. Studie k lidové architektuře, sídlům a bydlení, II. Etnokartografické studie, III. Studie k hornické a dělnické kultuře, IV. Studie o Češích v cizině, V. Varia, VI. Dokumentární fotografie z výzkumů Josefa Vařeky.
ISBN 978-80-85010-98-5
CENA: 300 Kč
 

 

9.3.2015

Publikaci si můžete objednat na adrese: gergelova@eu.cas.cz.

Z publikací Etnologického ústavu