Vyhledávání


Brouček Stanislav, Grulich Tomáš: Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách (1918-2008)

10.7.1992

Vydalo nakl. Public History ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR,v.v.i. Praha 2009

Kniha podává přehlednou rekapitulaci českých (československých) postojů k emigraci a zahraničním Čechům. Vychází z detailního rozboru vystěhovalecké politiky v meziválečném Československu a v poválečných letech 1948-89. V následujícím období po listopadu 1989 se autoři věnují vývoji postupného sbližování domácího a krajanského světa. 231s.
ISBN 978-80-86445-26-7 (PH)
ISBN 978-80-87112-18-2 (EÚ AV ČR)
CENA 300 Kč

9.3.2015

Publikaci si můžete objednat na adrese: gergelova@eu.cas.cz.

Z publikací Etnologického ústavu