Vyhledávání


Brouček Stanislav (ed.): Češi - národ bez hranic

10.7.1992

Výběr textů a diskuse ze semináře k problematice národního vědomí Čechů žijících v zahraničí . Ed. Stanislav Brouček.
Vydal Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha 2011. 238s., příspěvky publikovány v češtině a angličtině.
Pořadatel semináře Bohemian Citizens´ Benevolent Society of Astoria ,Inc.
Vyšlo v rámci výzkumného záměru AV0Z90580513

ISBN 978-80-87112-49-6

 

Cena s DPH: 285 Kč

Sborník je dokumentem o výměně názorů lidí na jejich osobní vztah k češství, a to lidí různých povolání a životních zkušeností v různých koutech světa ( USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Francie, Rumunska, Srbska, Slovenska a České republiky). Závěr publikace obstarává generální diskuse o české identitě v zahraničí, beseda s Josefem Mašínem a také rozsáhlá a komentovaná bibliografie k české emigraci.

 

2.2.2015

Publikaci si můžete objednat na adrese: gergelova@eu.cas.cz.

Z publikací Etnologického ústavu