Vyhledávání


I.Ebelová, M. Řezníček, K. Woitschová, J. Woitsch: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792-1794

10.7.1992

Praha, EÚ AV ČR 2007
Pátý svazek ediční řady Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska mapuje územní diferenciaci židovských sídlišť a způsobů obživy Židů v Čechách. Publikace obsahuje úvodní historické studie, soupisy židovského obyvatelstva a jejich strukturu, třetí část je věnována soupisům pražských a venkovských židovských rodin v letech 1792-94, tabulky, grafy, mapová příloha ( 42 map), německé resumé.
 
ISBN 978-80-85010-94-7

 

 

9.2.2016

Publikaci si můžete objednat na adrese: gergelova@eu.cas.cz.

Z publikací Etnologického ústavu