Vyhledávání


Novotný Jiří – Secká Milena – Sedlická Kateřina – Woitsch Jiří: Český lid / Etnologický časopis 1946–2000. Bibliografie

10.7.1992

Vyd. EÚ AV ČR, v. i. i., za podpory Ministerstva kultury ČR, Praha 2008. 244 s.
Vydání úplné bibliografie Českého lidu za léta 1946–2000 navazuje na Kunzův Soupis prací Zíbrtova Českého lidu. Obsahuje veškeré články, recenze a zprávy, představující přes 6 200 bibliografických záznamů, rejstříky tematický, geografický, recenzovaných autorů, osobností, soupis vedení časopisu a seznam autorských šifer.
ISBN 978-80-87112-13-7                                                        
CENA: 150 Kč

2.2.2015

Publikaci si můžete objednat na adrese: gergelova@eu.cas.cz.

Z publikací Etnologického ústavu